Oudenaarde, 1maart 2023

Beste inwoner van Wortegem/Petegem,

Op zondag 28 mei 2023 wordt in Oudenaarde, Wortegem/Petegem en Anzegem de ‘Triatlon van Vlaanderen’ georganiseerd. De wedstrijd gaat om 10h30 u van start met het zwemgedeelte, vervolgens komt het fiets- en loopgedeelte. Ook Wortegem/Petegem maakt deel uit van het fietsparcours. 

Om de veiligheid van zowel de deelnemers als de toeschouwers te garanderen, zullen er die dag een aantal aangepaste verkeersmaatregelen genomen worden. Op het bijgevoegde kaartje is de volledige fietsroute duidelijk te zien. Alle verkeersmaatregelen die op 11 september genomen worden zijn goedgekeurd en vastgelegd in een tijdelijk politiereglement. De politie zal dan ook zorgen voor aangepaste wegsignalisatie.

Hieronder vindt u de besluiten, vastgelegd in het tijdelijke politiereglement :

Omloop :

Op zondag 28 mei 2023 richt WeRSports vzw de wielerwedstrijd Triatlon van Vlaanderen in met doortocht in Wortegem-Petegem op volgende straten en straatgedeelten: Heerbaan – Lozerstraat – Losstraat – Doornstraat – Biesbosstraat – Bergstraat – Zonnestraat – Voskensstraat – Boskant – (gemeente Anzegem) – Petegemstraat (Anzegem) – Bosstraat – Zonnestraat – Heerbaan – Pareelstraat – Vondelstraat – Vlaamse Ardennenstraat – Keistraat – Volkaartsbeekstraat – Oudenaardseweg – Volkaartsbeekstraat – Koestraat – Heerbaan. In het belang van het veilig verkeer en de openbare rust is het noodzakelijk om beperkende maatregelen inzake het verkeer te treffen.

Art. 1 : Eénrichtingsverkeer

Op zondag 28 mei 2023 van 08.30 uur tot 18.00 uur enkel tijdens de duur van de wedstrijden: wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd op volgende straten of straatgedeelten :

 1. in de Lozerstraat tussen de Heerbaan en de Losstraat in de richting van de Losstraat
 2. in de Losstraat tussen de Lozerstraat en de Doornstraat in de richting van de Doornstraat
 3. in de Doornstraat tussen de Losstraat en de Biesbosstraat in de richting van de Biesbosstraat
 4. in de Biesbosstraat tussen de Doornstraat en de Eekhoutstraat  in de richting van de Eekhoutstraat
 5. in de Bergstraat tussen de Biesbosstraat en de Bergstraat in de richting van de Bergstraat
 6. in de Bergstraat tussen de Bergstraat en de Zonnestraat in de richting van de Zonnestraat
 7. in de Voskensstraat tussen de Zonnestraat en de Boskant in de richting van de Boskant
 8. in de Boskant tussen de Voskensstraat en de Holdestraat in de richting van de Holdestraat
 9. in de Holdestraat tussen de Boskant en de Bosstraat in de richting van de Bosstraat
 10. in de Petegemstraat tussen de Rosstraat en de Bosstraat in de richting van de Bosstraat
 11. in de Bosstraat tussen de Petegemstraat en de Zonnestraat in de richting van de Zonnestraat
 12. in de Pareelstraat tussen de Heerbaan en de Oudenaardseweg in de richting van de Oudenaardseweg
 13. in de Pareelstraat tussen de Oudenaardeseweg en de Vondelstraat in de richting van de Vondelstraat
 14. in de Vondelstraat tussen de Pareelstraat en de Vlaamse Ardennenstraat in de richting van de Vlaamse Ardennenstraat
 15. in de Keistraat tussen de Vlaamse Ardennenstraat en de Rottestraat in de richting van de Rottestraat
 16. in de Volkaartsbeekstraat tussen de Keistraat en de Oudenaardseweg in de richting van de Oudenaardseweg
 17. in de Volkaartsbeekstraat tussen de Oudenaardseweg en de Koestraat in de richting van de Koestraat
 18. in de Koestraat tussen de Volkaartsbeekstraat en de Heerbaan in de richting van de Heerbaan

Art. 2 : Stilstaan en parkeerverbod

Op zondag 28 mei 2023 van 08.30 uur tot 18.00 uur, enkel tijdens de duur van de wedstrijden, wordt stilstaan en parkeerverbod ingevoerd op volgende straten of straatgedeelten :

 1. in de Heerbaan tussen de grensscheiding met Bevere Oudenaarde en de Koestraat en dit in beide richtingen 
 2. in de Biesbosstraat tussen de Eekhoutstraat en de Bergstraat en dit in beide richtingen
 3. in de Zonnestraat tussen de Bergstraat en de Voskensstraat en dit in beide richtingen
 4. in de Boskant tussen de Voskensstraat en de Holdestraat en dit in beide richtingen
 5. in de Zonnestraat tussen Bosstraat en de Heerbaan en dit in beide richtingen
 6. in de Heerbaan tussen de Zonnestraat en de Pareelstraat en dit in beide richtingen
 7. in de Vlaamse Ardennenstraat tussen de Vondelstraat en de Keistraat en dit in beide richtingen

Art 3. : Snelheidsbeperking : 

Op zondag 28 mei 2023 van 08.30 uur tot 18.00 uur, enkel tijdens de duur van de wedstrijden, wordt een snelheidsbeperking tot maximum 50 km/u ingevoerd  in volgende straten of straatgedeelten :
a. in de Zonnestraat tussen de Groenstraat en de Driesstraat en dit in beide richtingen
b. in de Heerbaan tussen de Zonnestraat en de Fabriekstraat en dit in beide richtingen
c. in de Oudenaardseweg tussen de Vondelstraat en de Fabriekstraat en dit in beide richtingen

Art. 4 : Waarschuwingsbord ‘Opgelet Manifestatie/wielerwedstrijd’’

Op zondag 28 mei 2023 van 08.30 uur tot 18.00 uur, enkel tijdens de duur van de wedstrijden, wordt een waarschuwingsbord op nadar ‘Opgelet Manifestatie’ geplaatst :
a. in de omgeving van de oversteek Bergstraat – Zonnestraat
b. in de omgeving van de oversteek Bosstraat – Zonnestraat
c. in de omgeving van de oversteek Oudenaardseweg – Pareelstraat
d. in de omgeving van de oversteek Oudenaardseweg – Volkaartsbeekstraat

Art 5 : Opheffing van het zonebord F99c

Op zondag 28 mei 2023 van 08.30 uur tot 18.00 uur, enkel tijdens de duur van de wedstrijden, wordt het zonebord F99c opgeheven in de Lozerstraat – Losstraat – Doornstraat teneinde toe te laten dat bestuurders van motorfietsen van de organisatie de wedstrijd kunnen begeleiden

OPGELET: Overtredingen van dit politiereglement zullen beteugeld worden met politiestraffen.

Andere aandachtspunten:

De kruispunten worden bemand door bevoegde seingevers. Wij vragen u om de aanwijzingen van de seingevers op te volgen, dit om ongemakken voor u en de deelnemers te vermijden. 

Verder willen wij u vragen om huisdieren aan de leiband te houden, om mogelijke ongevallen met loslopende dieren te vermijden.

Vragen?

Indien u vragen hebt over bovenstaande informatie, dan kan u ons bereiken via de volgende website http://www.triatlonvanvlaanderen.be of  via mail info@triatlonvanvlaanderen.be

Wij hopen op uw begrip en vragen uw medewerking opdat dit evenement veilig en sportief kan verlopen.

Met vriendelijke groeten,

Rob Woestenborghs

We R Sports vzw

Organisator ‘Triatlon van Vlaanderen’