Oudenaarde ©getty images / istock

Beste inwoner van Oudenaarde,

                                                                                    Oudenaarde, 1 Maart 2023

Beste inwoner van Oudenaarde-Bevere,

Op zondag 28 mei 2023 wordt in Oudenaarde-Bevere, Wortegem/Petegem en Anzegem de ‘Triatlon van Vlaanderen’ georganiseerd.  De wedstrijd gaat om 11u van start met het zwemgedeelte, vervolgens komt het fiets- en loopgedeelte. Deze wedstrijd kan mogelijks verkeershinder met zich meebrengen waarvoor alvast onze excuses.

Hieronder vindt u de besluiten, vastgelegd in het tijdelijke politiereglement voor de omgeving Donkstraat, Kortrijkstraat, Huttegem :

Artikel 1 : Op zondag 28 mei 2023  vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur is alle verkeer en parkeren verboden ( hermetisch afgesloten ) in de Donkstraat tussen de uitgang Outsider en de Kortrijkstraat.

Artikel 2 : Op zondag 28 mei 2023 vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur is het verboden te parkeren op de parking Donk gelegen in Huttegem.

Artikel 3: Op zondag 28 mei 2023 vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur is het langs beide zijden verboden te parkeren in de :

Artikel 4 : Op zondag 28 mei 2023 vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur wordt in de Kortrijkstraat tussen de Donkstraat en Huttegem één rijstrook ( rijstrook richting centrum Bevere ) afgesloten. Het verkeer zal er beurtelings geregeld worden door een bevoegd politieambtenaar.

Artikel 5 : Op zondag 28 mei 2023 wordt vanaf 11.30 uur tot 12.00 uur en vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur éénrichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten : 

Artikel 6 : Op zondag 28 mei 2023 wordt vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur en vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur éénrichtingsverkeer ingevoerd in volgende straten : 

Artikel 7: De overtredingen van dit besluit zullen beteugeld worden met politiestraffen.

Andere aandachtspunten:

Opgelet de rijrichting in het gedeelte Huttegem – Kortrijkstraat wijzigt in functie van de wedstrijd volgens de aangegeven uren in voormeld politiereglement. De nodige verkeersborden worden aangebracht en dienen dan ook in die zin te worden nageleefd.

De kruispunten worden bemand door bevoegde seingevers. Wij vragen u om de aanwijzingen van de seingevers goed op te volgen, dit om ongemakken voor u en de deelnemers te vermijden. 

Verder willen wij u vragen om huisdieren aan de leiband te houden, om mogelijke ongevallen met loslopende dieren te vermijden.

Vragen?

Indien u vragen hebt over bovenstaande informatie, dan kan u ons bereiken via de volgende website http://www.triatlonvanvlaanderen.be of  via mail info@triatlonvanvlaanderen.be

Wij hopen op uw begrip en vragen uw medewerking opdat dit evenement veilig en sportief kan verlopen.

Met vriendelijke groeten,

Rob Woestenborghs

We R Sports vzw

Organisator ‘Triatlon van Vlaanderen’

Fietsparcours Donkstraat – Kortrijkstraat – Huttegem