Oudenaarde, 23 juni 2020

Beste inwoner van Maarkedal,

Op zondag 05 juli 2020 wordt in Oudenaarde en omstreken de 8de editie van de ‘Triatlon van Vlaanderen’ georganiseerd. De wedstrijd gaat om 13u van start met het zwemgedeelte, vervolgens komt het fiets- en loopgedeelte. Ook Maarkedal maakt deel uit van het fietsparcours. In volgende straten zullen de deelnemers van de triatlon passeren:

Eikenberg
Kokerellestraat
Kapelleberg
Boigneberg
Ten Dale
Varentstraat
 

bekijk hier het fietsparcours

Om de veiligheid van zowel de deelnemers als de toeschouwers te garanderen, zullen er die dag een aantal aangepaste verkeersmaatregelen genomen worden. Op het bijgevoegde kaartje is de volledige fiets- en looproute duidelijk te zien. Alle verkeersmaatregelen die op 5 juli genomen worden, zijn goedgekeurd en vastgelegd in een tijdelijk politiereglement. De politie zal dan ook zorgen  voor aangepaste wegsignalisatie.

Hieronder vindt u de besluiten, vastgelegd in het tijdelijke politiereglement

Artikel 1:   Naar aanleiding van de ‘Triatlon van Vlaanderen ‘ op zondag 05 juli 2020 van 13.00 uur tot 16.30 uur worden de volgende politiemaatregelen genomen:

            Eenrichtingsverkeer:

– Eikenberg, vanaf de aansluiting met de N8 (Hauwaert Oudenaarde) tot aan en in de richting van de   Kokerellestraat

– Kokerellestraat, vanaf de aansluiting met de Eikenberg tot aan en in de richting van de Kapelleberg

– Kapelleberg, vanaf de aansluiting met de Kokerellestraat tot aan en in de richting van de Boigenberg

– Boigneberg, vanaf de aansluiting met de Kapelleberg tot aan en in de richting van Ten Dale

– Ten Dale, vanaf de aansluiting met de Boigneberg tot aan en in de richting van de Varentstraat

– Varentstraat vanaf de aansluiting met Ten Dale tot aan en in de richting van grens met Oudenaarde (Noenendal)

Verboden toegang voor alle bestuurders, uitgezonderd plaatselijk verkeer:

Omlegging:

Artikel 2:          Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht worden om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.

OPGELET: Overtredingen van dit politiereglement zullen beteugeld worden met politiestraffen.

Andere aandachtspunten:

De kruispunten worden bemand door bevoegde seingevers. Wij vragen u om de aanwijzingen van de seingevers op te volgen, dit om ongemakken voor u en de deelnemers te vermijden.

Verder willen wij u vragen om huisdieren aan de leiband te houden, om mogelijke ongevallen met loslopende dieren te vermijden.

Vragen?

Indien u vragen hebt over bovenstaande informatie, dan kan u ons bereiken via de volgende website http://www.triatlonvanvlaanderen.be of  via mail info@triatlonvanvlaanderen.be

Wij hopen op uw begrip en vragen uw medewerking opdat dit evenement veilig en sportief kan verlopen.

Met vriendelijke groeten,

Rob Woestenborghs

We R Sports vzw

Organisator ‘Triatlon van Vlaanderen’